Hosting por logo-color-grande

política de privacidade

A presente Política de Privacidade será válida unicamente para os datos de carácter persoal obtidos no Sitio web, non sendo aplicable para aquela información solicitada por terceiros noutras páxinas web, mesmo si estas atópanse enlazadas polo Sitio web.

Con iso manifesto o meu compromiso por manter e garantir as relacións comerciais de forma seguridade mediante a protección dos datos persoais e garantindo o dereito á privacidade de cada un dos usuarios do noso sitio web.

2.1 FINALIDADE DOS DATOS SOLICITADOS E CONSENTIMENTO Ao TRATAMENTO.

Segundo o establecido no artigo 5 da LOPD, infórmase o USUARIO que, a través dos formularios de contacto que se almacenan coa exclusiva finalidade de responder a comunicacións electrónicas. Os campos marcados como de cumplimentación obrigatoria son imprescindibles para realizar a finalidade expresada.

Unicamente o titular terá acceso aos seus datos, e baixo ningún concepto, estes datos serán cedidos, compartidos, transferidos, nin vendidos a ningún terceiro. A aceptación da política de privacidade, mediante o procedemento establecido, entenderase para todos os efectos como a prestación de CONSENTIMENTO TACITO E INEQUIVOCO – do artigo 6 da LOPD– do USUARIO ao tratamento dos datos de carácter persoal nos termos que se expoñen no presente documento, así como á transferencia internacional de datos que se produce, exclusivamente debido á localización física das instalacións dos provedores de servizos e encargados do tratamento de datos.

2.2 CUMPRIMENTO DA NORMATIVA DE APLICACIÓN.

A WEB cumpre coas directrices da Lei Orgánica 15/1999 do 13 de decembro de Protección de Datos de Carácter Persoal, o Real Decreto 1720/2007 do 21 de decembro polo que se aproba o Regulamento de desenvolvemento da esta Lei Orgánica e demais normativa vixente e de aplicación en cada momento, velando por garantir un correcto uso e tratamento dos datos persoais do usuario.

Así mesmo, A WEB informa que dá cumprimento á Lei 34/2002 do 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e o Comercio Electrónico e solicitaralle o seu consentimento ao USUARIO para o tratamento do seu correo electrónico con fins comerciais en cada momento.

En cumprimento do establecido na LOPD, informámoslle que os datos fornecidos, así como aqueles datos derivados da súa navegación, poderán ser almacenados nos ficheiros da WEB e tratados para a finalidade de atender a súa solicitude e o mantemento da relación que se estableza nos formularios que subscriba.

Adicionalmente, o USUARIO consente o tratamento dos seus datos coa finalidade de informarlles, por calquera medio, incluído o correo electrónico, de produtos e servizos da WEB En caso de non autorizar o tratamento dos seus datos coa finalidade sinalada anteriormente, o USUARIO poderá exercer o seu dereito de oposición ao tratamento dos seus datos nos termos e condicións previstos máis adiante no apartado “Exercicio de Dereitos ARCO”.

2.3 MEDIDAS DE SEGURIDADE.

Nós, Produtora Cinematográfica Galega, S.L. infórmalle que ten implantadas as medidas de seguridade de índole técnica e organizativas necesarias para garantir a seguridade dos seus datos de carácter persoal e evitar a súa alteración, perda e tratamento e/ou acceso non autorizado.

2.4 EXERCICIO DE DEREITOS ARCO: ACCESO, RECTIFICACIÓN, CANCELACIÓN E OPOSICIÓN.

Aquelas persoas físicas que faciliten os seus datos a través da web, poderán dirixirse ao titular da mesma co fin de poder exercitar gratuitamente os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición respecto dos datos incorporados nos seus ficheiros.

O interesado poderá exercitar os seus dereitos mediante comunicación por escrito dirixida a tenda@ses.gal con referénciaa “Protección de datos”, especificando os seus datos, acreditando a súa identidade e os motivos da súa solicitude.

2.5 LINKS Ou LIGAZÓNS EXTERNAS

Como un servizo aos nosos visitantes, o noso sitio web pode incluír hipervínculos a outros sitios que non son operados ou controlados polo Sitio web. Por iso Nós, Produtora Cinematográfica Galega, S.L. non garante, nin se fai responsable da licitud, fiabilidade, utilidade, veracidade e actualidade dos contidos de tales sitios web ou das súas prácticas de privacidade.

Por favor, antes de proporcionar a súa información persoal a estes sitios web alleos a esta web, teña en conta que as súas prácticas de privacidade poden diferir das nosas.

O único obxecto das ligazóns é proporcionar ao Usuario a posibilidade de acceder ás estes ligazóns e coñecer o noso traballo, aínda que non ofrece nin comercializa por si nin por medio de terceiros a información, contidos e servizos dispoñibles nos sitios enlazados, nin aproba, supervisa ou controla de ningún xeito os contidos e servizos e calquera material de calquera natureza existente nos mesmos. Nós, Produtora Cinematográfica Galega, S.L. non se responsabiliza en ningún caso dos resultados que poidan derivarse ao Usuario por acceso ás estes ligazóns.

2.6 MODIFICACIÓN DA POLÍTICA DE PRIVACIDADE

Nós, Produtora Cinematográfica Galega, S.L. resérvase o dereito a modificar a súa Política de Privacidade, de acordo ao seu propio criterio, motivado por un cambio lexislativo, jurisprudencial ou doctrinal da Axencia Española de Protección de Datos.

Calquera modificación da Política de Privacidade será publicada polo menos dez días antes da súa efectiva aplicación. O uso da Web despois destes cambios, implicará a aceptación dos mesmos.

2.7 RESPONSABLE DO FICHEIRO, E ENCARGADOS DO TRATAMENTO.

Como encargados de tratamento alleos ao citado responsable:

Nós, Produtora Cinematográfica Galega, S.L. contratou os servizos de Hosting a Dinahosting.

2.8 SERVIZOS OFRECIDOS POR TERCEIROS NESTA WEB.

Para prestar servizos estritamente necesarios para o desenvolvemento da súa actividade, A Web utiliza os seguintes prestadores baixo as súas correspondentes condicións de privacidade.

Hosting: Dinahosting.

Plataforma web: WordPress.Org

O usuario e, en xeral, calquera persoa física ou xurídica, poderá establecer un hiperenlace ou dispositivo técnico de ligazón (por exemplo, links ou botóns) desde o seu sitio web á Web (o “Hiperenlace“). O establecemento do Hiperenlace non implica en ningún caso a existencia de relacións entre A Web e o propietario do sitio ou da páxina web na que se estableza o Hiperenlace, nin a aceptación ou aprobación por parte da Web dos seus contidos ou servizos.

En todo caso, A Web resérvase o dereito de prohibir ou inutilizar en calquera momento calquera Hiperenlace ao Sitio web.

2.9 NON DESESAS RECIBIR INFORACION DE NÓS Ou DESEXAS REVOGAR O teu CONSENTIMENTO?

De conformidade co disposto na Lei 34/20023, do 11 de xuño de Servizos da Sociedade da Información e do Comercio Electrónico podes oporche ao uso da súa información para fins publicitarios, investigacións de mercado ou desenvolvemento de enquisas de satisfacción en calquera momento, así como revogar o teu consentimento en calquera momento (sen efecto retroactivo).

Para iso, deberás enviar un correo electrónico á dirección info@nacion-film.gal.

2.10 ACEPTACIÓN E CONSENTIMENTO

O Usuario declara ser informado as condicións sobre protección de datos de carácter persoal, aceptando e consentindo o tratamento dos mesmos por parte de Nós, Produtora Cinematográfica Galega, S.L. na forma e para as finalidades indicadas no aviso legal.